داشبردهای مدیریتی (BI)

زمانی مدیران تصمیم گیری های خود را بر اساس تجربه و حسی انجام می دادند، پس از آن با بزرگتر شدن کسب و کارها و حجم عظیم اطلاعات لازم بود تا از ابزاری به منظور نمایش دقیق و برلحظه اطلاعات استفاده کرد. با افزایش تعداد المان های دخیل در کسب کارها تنها گزارشات کفایت نکرده و باید از تمامی جهات و جوانب به وضعیت موجود دقت کرد و حتی با استفاده از داده های قبلی کسب و کار بتوان رفتار آینده مشتریان را پیش بینی کرد.

این مجموعه افتخار دارد از پیشروان ارائه این خدمات به شرکت های بزرگ اقتصادی بوده و توانسته گام موثری برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد این شرکت ها بردارد.

از امکانات این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان اتصال به انواع پایگاه های اطلاعاتی {اکسل، اکسس، SQL، Oracle}
  • امکان اتصال از طریق وب سرویس به پایگاه های برنامه های مالی و فروش همچون همکاران سیستم، رایورز، هلو و ...
  • امکان تعریف سطح دسترسی گروه کاربران به هر گزارش
  • امکان تعریف نوع نمایش گزارشات {ستونی، میله ای، دایره ای و ...}
  • امکان تعریف پیکربندی ظاهری {رنگ بندی، سایز و ...}
  • امکان گرفتن خروجی از گزارشات (اکسل)
  • و ...